Strand-Snerle

Strand-snerle

Latin: Calystegia soldanella

Strand-Snerle er en art i familien vindeplanter. Det er urteagtige planter, som er nedliggende eller slyngende.

Rynket Rose er en aktuel trussel mod Strand-Snerle her på vestkysten.

Beskyttelse

Strand-Snerle er fredet. Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Udbredelse

Strand-snerle er naturligt hjemmehørende i Danmark og er kun fundet langs Den jyske Vestkyst. Arten blev registreret første gang i Danmark i 1893. Den har siden været i spredning, og alene i Thy forekommer den nu på ca. 25 lokaliteter. Arten har sin nordgrænse i Danmark.

Udseende

Strand-Snerle er en art i familien vindeplanter. Det er urteagtige planter, som er nedliggende eller slyngende. Den bliver 20-60 cm høj.

Den har kødende, nyreformede blågrønne blade 2-4 cm.

Blomsterne er store og tragtformede, oftest lys lyserød med 5 hvide striber. Frugten er en kapsel med ganske få frø.

Blomstrer i juli-august.

Voksested

I de ydre områder af hvide klitter ved havet eller umiddelbart bag denne.