Skotsk lostilk

Skotsk lostilk

Latin: Ligusticum scoticum

Skotsk Lostilk har glinsende, grønne blade, hvide blomster og lugter stærkt af selleri. Den bliver op til 60 cm høj.

Den findes nogle enkelte steder langs kysten i Thy i Nordvestjyllland.
Den vokser i klitter og på stenede strande.

Beskyttelse

Skotsk Lostilk er fredet. Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Udbredelse

Skotsk Lostilk er sjælden i Danmark. Den findes kun 5-6 steder langs vestkysten i Thy, men er tidligere fundet flere steder i Nordjylland. To af bestandene anslås til at have mere end 1.000 planter. Den findes med års mellemrum sporadisk langs Nordjyllands kyster.

Udseende

Skotsk Lostilk er i familie med bjørneklo og gulerod. Den bliver 20-60 cm høj. Den har glinsende, mørkegrønne blade og lugter stærkt af selleri. Den har hvide blomster, der sidder i en skærm.

Voksested

Skotsk Lostilk findes i klitter nær havet og på stenede strande. Frugterne er store og har luftfyldte hulrum, der gør, at de kan spredes med havstrømme. Den voksested ødelægges ofte af bølger, men pludselig dukker den op et nyt sted og kan her hurtigt etablere en større bestand.