Pilledrager

Pilledrager

Latin: Pilularia globulifera

Pilledrager er en bregne med 5-10 cm lange, oprette trådformede blade. Den vokser generelt ved lavvandede søer og kan danne tæppeformede bevoksninger. Den er usædvanlig ved at have trådformede, ugrenede blade, der ruller sig op som en bispestav, og ved at sporehusene med hhv. små- og storsporer er beskyttet af omdannede, kugleformede bladafsnit ved bladgrunden, såkaldte sporefrugter.

Sporefrugterne overvintrer og åbnes i det tidlige forår, ved at et gelélag omkring sporerne svulmer op.

Sporerne bliver på ganske kort tid til små kønsmodne forkim, der danner nye planter.

Beskyttelse

Pilledrager er fredet. Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Udbredelse

Pilledrager vokser i det sydlige Skandinavien og nordlige Europa. I Danmark er den sjælden, hvor den er kendt fra Jylland, Nordsjælland og Bornholm.

Udseende

Pilledrager tilhører Vandbregne-ordenen og er den eneste vandbregne i Skandinavien. Den lever i vand, og den 1 mm tykke jordstængel har led-knuder som 2-3 bladstilke skyder op fra. Bladene er cylindriske, tydne og trådformede, og vokser lodret op. Bladene er 5-10 cm lange. Unge blad er indrullet foroven.

Sporehusene har fire rum, og sidder som 0,5 cm brede, mørkebrune, kugleformede kapsler ved led-knuderne, hvor bladene starter.

Planten formerer sig ved hjælp af heterospori, dvs. de har 2 forskellige typer sporer (megasporer og mikrosporer), der udvikler sig til hhv. hun- og han-gametofytter.

Gametofytterne er dermed endospore, dvs. de gennemgår hele deres udvikling indenfor sporevæggen.

Voksested

Pilledrager trives i lavvandede (op til 30 cm vanddybde) næringsfattige ferskvands-områder, f.eks. dyndede søbredder og grøftekanter, på sand eller tørv.