Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter

Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter

Kystklitter med selvsåede bevoksninger af træarter, som kan danne skov. Træarterne skal være hjemmehørende i Danmark, inklusive skovfyr. Træerne kan vokse på klitten, i fugtige klitlavninger eller være mere eller mindre dækket af klitsand. Ung skov under opvækst og kratagtig skov af f. eks. eg, birk eller asp hører med til naturtypen.

Udbredelse

Eksempler på naturtypen er løvklitterne med egekrat i Kærgård Klitplantage og Blåbjerg Egekrat i Vestjylland, ligesom der findes store arealer med birk i Læsø Klitplantage.

Typiske arter

Artssammensætningen er meget variabel og afhængig af lokale forhold.