Naturtyper

Hvide klitter og vandremilerHvide klitter og vandremilerStabile kystklitter med urteagtig vegetationStabile kystklitter med urteagtig vegetationKystklitter med dværgbuskvegetationKystklitter med dværgbuskvegetationKystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarterKystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarterFugtige klitlavningerFugtige klitlavninger