Rydning af skov – mere klithede

Rydning af skov – mere klithede

I løbet af dette projekt vil der blive fjernet ca. 105 ha skov til fordel for mere klitnatur. Men vi vil gerne have mere skov i Danmark – hvorfor fjerner vi skov langs kysten?

Mange af de skove der skal fjernes indenfor dette projekt er såkaldte værnskove. Der er tale om skove, som blev etableret netop for at begrænse sandflugten og forbedre mulighederne for at opbygge plantager på østsiden. Værnskovene har opfyldt deres funktion. Der er i de fleste tilfælde tale om sammenfaldne skove der består af hovedsagelig bjergfyr med indblanding af sitkagran.

Skovene fjernes nu for at skabe større sammenhængende arealer af klithede. Et tidligere EU-projekt viste at ca. 95 % af de arealer der blev ryddet (55 ha) ændrede i løbet af 7 år status til klithede.