Øer til fuglene

Øer til fuglene

Vi arbejder på at etablere 3 øer inden udgangen af 2017. Øerne skal etableres i Nissum Fjord og Harboøre Tange. Hvem har gavn af, at der opbygges øer i naturområderne? Der er en række fuglearter som bygger deres rede på den bare sten- eller sandjord eller i græs- og tagrørsvegetation.

Disse fuglearter såsom terner og klyder er mange steder hårdt presset af rovdyr som ræv, mårhund, mink, krager mm. Øer der opbygges et stykke fra land vil give en større sikkerhed for disse fugle samt deres unger. De jordrugende fugle vil simpelthen få mere ro i yngletiden, flere æg vil klækkes og flere unger vil komme på vingerne.