Bekæmpelse af Rynket Rose

Bekæmpelse af Rynket Rose

Rynket Rose eller i daglig tale Hyben Rosen finder man ofte nær kysterne. Her trives den godt. Den klarer sig fint på de magre sandjorde og tåler både den kraftige vind og saltpåvirkning. Hvorfor skal vi bekæmpe denne busk der blomstrer så flot i foråret og sikrer hybenmarmeladen til efteråret? Det skal vi fordi den ikke hører hjemme i den danske natur og først og fremmest fordi den spreder sig hurtigt og voldsomt.

Rynket rose sætter så mange og tætte rodskud, at den kan udkonkurrere de naturlige og hjemmehørende planter. Rynket rose skygger simpelthen andre arter væk. Det resulterer i en artsfattigere natur. Det kan være sjældne arter som Skotsk Lostilk eller Strand-Snerle der udkonkurreres eller yngleområder for Markfirben eller Tinksmed der reduceres.

Rynket rose stammer oprindeligt fra det nordøstlige Asien og blev herfra, i 1800-tallet, indført til Danmark som prydplante. Den er plantet flittigt i sommerhusområder, hvor den har etableret store bevoksninger.

Vi har foreløbig undersøgt, hvor stor udbredelsen af rynket rose er på et areal svarende til ca. 11.000 ha. Vi fandt frem til at der i efteråret 2013 vokser rynket rose på ca. 110 ha, hvilket svarer til ca. 1 % af arealet. Er det meget? Ikke umiddelbart, men man skal være opmærksom på at arten vokser ca. 1 m i diameter om året, hvilket betyder at vi om 20 år har forøget de 110 ha til ca. 1000 ha!

I projektet vil der blive taget skridt til at bekæmpe rynket rose. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget endelig stilling til hvilke metoder der skal tages i anvendelse på de forskellige lokaliteter.

Hvordan kan du begrænse udbredelsen af rynket rose? Den mest effektive metoder er at fjerne de små planter så snart de dukker op. Hvis der er tale om større buske kan opgravning være en mulighed. Busken kan også slås og efterfølgende tildækkes med plastik. Et vigtigt råd er nøje at overveje hvilke planter man køber på planteskolen i forbindelse med at man vælger nye planter til haven i sommerhuset. Derudover er der mulighed for at bekæmpe rynket rose med plantegift. Det tilrådes at kontakte Naturstyrelsen eller kommunen for at få råd og vejledning.