Med støtte fra EU’s tilskudsordning LIFE+ Nature vil Naturstyrelsen sammen med Thisted Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune i perioden 2013 til 2018 gennemføre en række tiltag langs den jyske vestkyst der vil forbedre naturen.

Der er tale om et projekt på samlet set 21,3 mio kr, hvoraf LIFE+ Nature bidrager med 50 %.

Projektet dækker en række Natura2000 områder fra Ejstrup Klit i nord til Kallesmærsk Hede og Langli og Skallingen i syd.

Der er i projektet især fokus på bekæmpelse af rynket rose, etablering af ny klithedenatur, etablering af fugleøer samt forbedring af hydrologi.

Logoer REDCOHA mobil